KLIK OP BOVENSTAANDE AFBEELDING OM NAAR DE HOMEPAGE/HOOFDPAGINA TE GAAN

donderdag 27 juni 2013

Speklapje

Via de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) worden lagere overheden voortaan medeverantwoordelijk voor het naleven van de EU-begrotingsregels. Het rijk verstevigd daarmee zijn grip op geldreserves van provincies, gemeenten en waterschappen. Zij mogen niet meer op eigen houtje bankieren en er worden strikte voorwaarden aan investeringen gesteld. Den Haag kijkt al langer likkebaardend naar de miljarden die bij provincies en gemeenten in de la liggen. In het provinciehuis is dat besef nu ook doorgedrongen. Gelderland wil daarom voordat het te laat is nog snel wat karbonaadjes uit het NUON-spaarvarken snijden. De provincie gaat 400 miljoen euro in de samenleving investeren. De geldkist gaat knarsend op een kier. Als het moet dan moet ‘t. Op het provinciehuis zijn ze trouwens niet van gisteren. Daar wordt van de nood een deugd gemaakt. Kwestie van timing! Dat gaat zo: de regerende coalitie laat nog even in het midden waar dat geld terecht moet komen. Dat levert met gemak een jaar of anderhalf politiek gesteggel op. De eerste resultaten worden dan begin 2014 (gemeenteraadsverkiezingen) zichtbaar en de rest volgt net voor de provinciale verkiezingen die een jaar later worden gehouden. Gratis campagnegeld voor de coalitie. Yes, we can!

We hebben het hier over 400 miljoen euro. Er blijft dan nog 4000 miljoen euro Gelders geld in de schatkamers liggen. Als de Gelderse politiek zo begaan is met de economie waarom kan daar dan niet meer vanaf? Politieke partijen buitelen over elkaar heen met min of meer relevante voorstellen. Ideeën te over: infrastructuur, zorg, woningen, ICT, onderwijs. Van dat geld kunnen veertig projecten Traverse Dieren worden gebouwd, Arnhem en Apeldoorn via spoor langs de kortste route met elkaar worden verbonden, huizen en masse voorzien van zonnepanelen en supersnelle glasvezelverbindingen aangelegd om meer bedrijvigheid naar Gelderland te lokken.

En hoe zit ’t met de Traverse Dieren? Wel miljoenen euro’s verjubelen om de tuin van een landgoedeigenaar te “ontsnipperen” terwijl aan de andere kant van Dieren de voortuintjes van het onnozele volk door de versnipperaar gaan. Zonder daarvoor een goede compensatie te bieden. Maar ja, het NUON-varken is niet voor het gepeupel vetgemest. Daar wenst de grote Gelderse hereboer nog geen speklapje aan te verspillen.   

donderdag 13 juni 2013

Politiek en maatschappij

De ouderenzorg! Geen dossier om vrolijk van te worden. Door forse  bezuinigingen staan duizenden banen op de tocht en de verhalen over soms mensonterende toestanden in de zorg zijn haast dagelijkse kost. Tegelijkertijd groeit de verontwaardiging over topsalarissen voor het management. Jaarlijks stelt Abvakabo FNV de Actiz50 samen, een ranglijst van 50 grootverdieners in de ouderenzorg. Daaronder enkele bekende namen uit de regio. Ex-bestuurder Cools van Innoforte legde beslag op de zesde plek en bestuurder Siraa van Attent wwz vinden we terug op nummer 23 (zie weblog politiekrheden voor details). Attent wwz veroverde daarnaast een 49e plaats op de lijst meest winstgevende instellingen voor ouderenzorg. Niks mis met winst zou je zeggen. Gezonde bedrijfsvoering hoort erbij.

De SP bestiert een meldpunt voor klachten over Attent. De partij had signalen opgevangen dat Attent de zorg voor ouderen uit bezuinigingsoverwegingen steeds verder verschraalt. Dat plaatst de winst van de instelling in een ander daglicht. Op een “gezond bedrijfsresultaat” dat mede over de rug van zorgbehoevenden wordt behaald zit niemand te wachten. De actie van de SP is daarom goed te billijken.

Ik moest me wel even achter de oren krabben toen ik de naam van Agnes Kant in het jaarverslag van Attent tegenkwam. De voormalige SP-coryfee was in 2011 en 2012 lid van de Raad van Toezicht. Zij nam begin dit jaar afscheid. De SP kwam eind april 2013 in actie. Had de partij niet gewoon al in 2012 via Kant aan de bel kunnen trekken of was haar aanwezigheid juist een belemmering voor eerdere actie? In hoeverre speelt politiek opportunisme hier een rol?

In 2011, bij de discussie over de sluiting van Casa Intermezzo van Innoforte, deed zich ook zo’n merkwaardige situatie voor. Het leek er toen op dat enkele PvdA-raadsleden vóór behoud van de Casa zouden stemmen. Ze bonden pas in toen publiek werd dat oud-PvdA-wethouder Ella Schadd voorzitter van de Raad van Toezicht van Innoforte was. Werd de geur van belangenverstrengeling hen te machtig?


Organisaties van allerlei snit hebben graag oud-politici in hun midden. Het opent deuren. Soms werkt het contraproductief. Juist bij problemen. Als dat politiek-maatschappelijk weefsel tegen het licht wordt gehouden. 

donderdag 6 juni 2013

#hashtags

Misschien komt het doordat ik me er zo intens mee bezig hou maar ik erger me steeds meer aan het gemanipuleer en het gehuichel waarmee de overheid van hoog tot laag ons zaken door de strot probeert te stouwen. Neem nou dat zogenaamde goed-nieuwsbericht dat ik vanmorgen tegenkwam. Het aantal werklozen blijft de komende anderhalf jaar  toenemen maar de toename gaat minder snel. Dat moest ik even laten bezinken. Als ik het goed begrijp dat gaat het dus minder meer slecht met de economie. MINDER MEER! Goed nieuws? #ammehoela Ga vooral zo door jongens! Laat je niet kisten door al die zogenaamde deskundigen. Gewoon verder bezuinigen. Hup, het mes erin. Al roept de hele wereld dat je op de verkeerde weg bent. Niks van aantrekken. En vergeet de belastingen niet! Omhoog met die handel! Dan volgt de economie vanzelf. #slechtbeleid

De provincie pakt ook weer eens grappig uit. De N786 wordt beter geschikt gemaakt voor het vrachtverkeer. Niemand zit daar op te wachten maar opknappen van de dorpenroute tussen Dieren en Apeldoorn is goedkoper dan het geschikt maken van de Kanaalroute voor vrachtverkeer. Daar zullen de inwoners van Laag-Soeren, Eerbeek en Loenen vast heel blij mee zijn. Zo’n beetje iedereen pleit voor het opwaarderen van de Kanaalroute en het ontlasten van de N786 maar daar heeft “Arnhem” geen boodschap aan. De vrekken in het provinciehuis zijn vooral druk met het bewaken van het #NUON-spaarvarken. Ze zijn als de dood dat hun miljarden ten goede van de Gelderse samenleving komen. Dat geldt ook voor Laag-Soeren en de Traverse. En ja, u leest het goed: HUN miljarden! U denkt toch hopelijk niet dat die van u zijn, wel? Zij hebben het immers zelf verdiend. Heus waar. #not


De gemeente verkoopt u ook waar u bij staat. Samen met de provincie. De voor de problemen in Dieren overbodige wegverlegging bij Hof te Dieren is door hen op een achterbakse manier naar de eisen voor de rijksbijdrage aan de Traverse toegefietst. #firma-list-en-bedrog Maar we zijn inmiddels zo gaargekookt dat we alles accepteren. Inclusief dat garage-monstrum bij het station. Wethouder König noemt dit doorpakken! #fail

donderdag 23 mei 2013

Onze dorpen


Ik kom nog even terug op de treinramp bij Wetteren. Laat u niet afschrikken door technische details.


In Basisnet Spoor is vastgelegd waar vervoerders aan moeten voldoen. Vervoer van gevaarlijke stoffen wordt getoetst aan risico's: het Groepsrisico en het Plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand, die als een totempaal 365 dagen 24 uur per dag in weer en wind onbeschermd buiten staat, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen dat passeert. De norm is 1 op 1 miljoen.

Het groepsrisico is de kans dat een groep van 10 of meer personen die zich langs een transportroute bevinden in één keer wordt gedood door een ongeval. De norm voor 10 doden is 1 op 10.000 (per spoorkilometer, per jaar).

Als de kans groter is dan de norm dat is er sprake van verhoogd risico. Deze berekeningen worden ook gebruikt bij het verlenen van bouwvergunningen. Denk aan scholen, winkels, woningen en fabrieken. Afstand tot de transportroute, het aantal mensen dat er verblijft en de duur van dat verblijf tellen mee. Als je onder de norm blijft is er geen vuiltje aan de lucht. In Velp werd de berekening onder andere gebruikt voor de bouwvergunning van de Lidl aan de Nordlaan. De risico’s waren ‘verwaarloosbaar’.

Het is cynisch maar Wetteren bleef met ‘maar’ één dode ver onder de norm. In de ogen van de risicocijferaars is dat peanuts. Willy Van Poucke uit Wetteren, moge hij rusten in vrede, woonde op meer dan 500 meter afstand van de ontspoorde trein. Hij zou waarschijnlijk niet eens in de risicocijfers opduiken.

Merk op: We hebben het ook alleen nog maar gehad over aantallen doden. Niet over gewonden, dieren of milieuschade.

Professor Ben Ale, expert veiligheid en rampenbestrijding, zei eerder het Basisnet spoor vooral te zien als een papieren tijger: "De goederenvervoerders en bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren zullen de risicoplafonds gewoon overschrijden. Daar ben ik zeker van. De tijdgeest is dat veiligheid ondergeschikt is aan de economie"

En daar voeg ik aan toe: rampenplannen waarvan moet worden afgewacht hoe effectief ze zijn en blunderende autoriteiten.

Willy moest het bezuren. Dat willen we in onze dorpen langs de IJssellijn graag voorkomen!

donderdag 16 mei 2013

Ons dorp


Het treinongeluk bij het Belgische Wetteren laat weer eens zien hoe kwetsbaar we zijn. De op 4 mei ontspoorde trein was geladen met explosieve en giftige stoffen. Enkele wagons geladen met het acrylonitril vlogen in brand. Acrylonitril is een kleurloze, zeer licht ontvlambare en uiterst giftige vloeistof. Door vermenging met water ontstaat het levensgevaarlijke blauwzuurgas. Het bluswater werd via het riool afgevoerd en de giftige dampen drongen de woningen binnen. Resultaat: een dode en tientallen gewonden. Grote groepen mensen moesten worden geëvacueerd. Ook op langere termijn kunnen er slachtoffers vallen. Acrylonitril is kankerverwekkend.

 

 “Geen gevaar voor de volksgezondheid” was aanvankelijk de boodschap. Te laat drong door hoe ernstig de toestand was. De evacuatie kwam traag op gang en de communicatie was een warboel. Dagen later was de situatie nog steeds niet onder controle.

 

Een Nederlandse deskundige beweerde dat zo’n ramp in Nederland niet zulke gevolgen kan hebben. Wat een arrogantie! Waarom zouden wij het in Nederland zoveel beter doen? Dat valt pas te controleren nádat een dergelijke ramp plaatsvindt.

 

Een fout zit in een klein hoekje. Bij Wetteren reed de machinist twee keer zo snel als toegestaan en hij remde, nadat hij zijn fout had opgemerkt, te bruusk af. Iedere ramp is uniek, de gevolgen onvoorspelbaar en rampenbestrijding blijft mensenwerk. Ondanks alle mooie plannen en voorzorgsmaatregelen.


Lokale autoriteiten hebben meerdere keren aangegeven dat men niet precies weet wat er op welk moment over het spoor komt. Als in Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren of Spankeren een trein ontspoort en in brand vliegt dan hebben we er de eerste minuten niet zoveel aan of iemand in Utrecht of Den Haag weet wat er in de trein zit. Het leed is al geschied voordat goed en wel duidelijk is hoe de situatie moet worden aangepakt.

Vanaf 2020 kunnen we per jaar de volgende stoffen op de IJssellijn verwachten: Brandbare gassen – 1700 ketelwagens, giftige gassen – 200, brandbare vloeistoffen – 1050, giftige vloeistoffen – 50 en zeer giftige vloeistoffen – 50 ketelwagens.  Informatie over huidige transporten ontbreekt.

 

Genoeg redenen om ons zorgen te maken over goederentreinen op de IJssellijn. 


Vandaag Wetteren! Morgen ons dorp?

vrijdag 10 mei 2013

Maart 2014


Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag! De lente lijkt zich aan de klauwen van koning Winter te hebben ontworsteld. Het bos tooit zich in fris groen en vogels zingen hun hoogste lied. Eindelijk!

Na veel gehannes breekt ook in Doesburg de politieke zon weer door. De SP heeft samen met haar wethouder haar biezen gepakt. Het einde van een era. Voorlopig past een nieuwe coalitie van PvdA, VVD, D66 en Stadspartij met liefst vier wethouders op de Doesburgse winkel. Let wel, op basis van het vorige coalitieakkoord dat voor een groot deel uit de koker van de SP komt. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal met de verkiezingen in 2014 in het vooruitzicht gaat lopen. De raad heeft nu in ieder geval de handen vrij om ongehinderd over de toekomst van de Hanzestad na te denken. Doesburg is bereid met meer vrijers het bed in te duiken. Kandidaten kunnen zich vanaf heden melden. Op een bruidsschat hoeven ze echter niet te rekenen. En samenwonen is er al helemaal niet bij. Een LAT-relatie is het hoogst haalbare.

De politiek in Rheden is nog niet uit haar winterslaap ontwaakt. Mijn oproep om na te denken over gemeentelijke samenwerking leek ook in De Steeg enige weerklank te vinden. Maar het verzoek van D66-fractievoorzitter Krista den Hertog om daar aandacht aan te schenken viel niet in vruchtbare aarde. Bij de bespreking van een, door de burgemeesters van de stadsregio Arnhem-Nijmegen opgesteld, stuk over economische samenwerking werden haar opmerkingen straal genegeerd. Zelfs toen D66 de term achterkamertjespolitiek liet vallen. De burgemeester was natuurlijk wel zwaar beledigd. Feit is dat Rheden zich aan het handje van deze burgemeester gewillig de stadsregiokolk in laat zuigen. De onwil om serieus over de toekomst van Rheden na te denken straalt er bij de meeste partijen vanaf. Een verkiezingsonderwerp bij uitstek. D66 heeft dat begrepen. Bij de anderen heeft dit alleen een slaperige geeuw tot gevolg.

De ingrediënten voor een boeiende verkiezingscampagne zijn volop aanwezig. Herovert de SP het Doesburgse bolwerk? Laat de Rhedense kiezer zich inpakken door de propagandamachines van de grote partijen? We zullen het zien. In maart 2014! 

donderdag 2 mei 2013

Hun dag!


Aanstaande zaterdag herdenken we de oorlogsslachtoffers. Het comité 4 en 5 mei definieert dit als volgt: “Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

Ik kan me daar volledig in vinden. In de gemeente Bronckhorst denkt men daar anders over. Het gemeentebestuur wil ook de in Vorden begraven gesneuvelde Duitse soldaten bij de herdenking betrekken. Geen goed idee! Die soldaten waren radertjes in de Duitse overheersingsmachine en geen mens weet wat zij, vrijwillig dan wel onvrijwillig, in de oorlog hebben uitgehaald. Niet doen dus. In ieder geval niet op 4 mei. Daarmee vervaagt de scheidslijn tussen slachtoffer en dader.

Bij tienduizenden werden Joden, zigeuners, homo’s en Jehova-getuigen afgeslacht. Als we de herinnering aan hen laten wegzinken dan kunnen we beter ophouden met herdenken. Zomaar wat namen. Onschuldigen als de vier jaar oude Hans van Cleef, op 10 september 1943 overleden in Auschwitz of Herman Coevorden die op 1 oktober 1944 in de leeftijd van 19 jaar werd gefusilleerd op Fliegerhorst Twente.

Bijna 200.000 Nederlanders lieten in de Tweede Wereldoorlog het leven. Daaronder honderden mensen die hun leven opofferden in het verzet.

Bankiers hebben tegenwoordig geen goede naam maar neem Walraven van Hall, een van de bekendste verzetsstrijders. Hij was de “bankier van het verzet” die via honderden medewerkers eten en identiteitspapieren aan onderduikers verschafte en het verzet voorzag van geld voor wapens. Hij bedacht tevens de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse Bank, toen onder leiding van de NSB, werd met vervalste papieren op een listige manier beroofd. Walraven van Hall werd in januari 1945 door de nazi’s gefusilleerd.

Nog onlangs werd de identiteit van twee tot dan toe vermiste verzetsmensen vastgesteld. Dankzij DNA-technologie werden de namen van Nicolaas Corstanje uit Den Haag en Nicolaas van der Horst uit Amsterdam aan de vergetelheid ontrukt.

4 mei is hun dag. En de dag erna vieren we dat we mede dankzij hen in vrijheid kunnen leven. 

donderdag 25 april 2013

Een beetje dom!


In Doesburg zijn de politieke rapen gaar. Onlangs sprak de raad zich uit over een verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten. Mooi toch jongens! We beleggen alvast een discussieavond en gaan er eens goed voor zitten. Maar pal voor de bijeenkomst kwam er een vuiltje naar buiten. Wethouder Bouman bleek vorig jaar al een begin met de samenwerking te hebben gemaakt. In juni 2012 had hij een intentieverklaring samenwerking “Werk en reïntegratie” in de regio Arnhem getekend zonder daarover de raad te consulteren. De oppositie eiste een verklaring. Daarin werd zij gesteund door coalitiepartij D66. De SP, de grootste coalitiepartij, reageerde als door een adder gebeten. D66 werd beschuldigd van gesmiespel met de oppositie en SP-wethouder Willem Bouman werd per direct uit het college teruggetrokken. Basta!

Hebben de klagende partijen gelijk? Ik ben eens op onderzoek uitgegaan. Dat is nog niet zo eenvoudig hoor. Ik claim dan ook geen volledigheid. In de raadsstukken die ik op de website van de gemeente Doesburg vond wordt nergens gewag gemaakt van deze intentieverklaring. Daarnaast heb ik het beeldverslag van de raadsvergaderingen van 27 en 28 juni 2012 over de zomernota en de jaarrekening doorgeploeterd. De portefeuille werk en inkomen kreeg daarin ruime aandacht. Bouman had daar eenvoudig een zijsprongetje naar de intentieverklaring kunnen maken. Dat liet hij echter na.

Toch had de raad het kunnen weten. In de openbare besluitenlijst van B&W van 19 juni 2012 staat letterlijk “Akkoord gaan met de ondertekening van de intentieverklaring “Werk en Reïntegratie” regio Arnhem. Wethouder Bouman machtigen de intentieverklaring te tekenen.” Nog iets. De najaarsnota 2012 meldt dat Doesburg in de regio Arnhem samenwerkt op het gebied van jeugdzorg en AWBZ. Onderwerpen die net als werk en reïntegratie deel uitmaken van de zoektocht naar samenwerking. Gemeld in een officieel raadstuk. Kennelijk worden die in Doesburg niet zo heel goed gelezen.

Het klopt dat Bouman (en het college) heeft verzuimd de raad te informeren. Maar de voltallige raad, inclusief de SP, heeft zitten slapen. Met bovenstaande informatie had de SP de aantijgingen af kunnen zwakken. Zónder daarbij een rood waas voor de ogen te krijgen. Niet erg professioneel. Eerder een beetje dom! Maar ja, kom niet aan Willem, hè!

donderdag 18 april 2013

Greep in de kas


GroenLinks-wethouder Harriët Tiemens wil Atelier Velp 300.000 euro schenken voor een podiumvoorziening in het nieuw te bouwen onderkomen van deze commerciële onderneming. Het plan komt uit de koker van RiQQ, het cultuurbedrijf van de gemeente. In ruil voor deze gift stelt Atelier Velp het podium 30 keer per jaar tegen een gereduceerd tarief beschikbaar: 20 keer voor RiQQ en 10 keer voor verenigingen.

Het bedrag wordt in 20 jaar afgeschreven. Dat komt neer op 500 euro per keer dat het podium wordt gebruikt. Atelier Velp brengt iedere keer wel kosten in rekening voor personele ondersteuning, energie en schoonmaak. Hoezo gereduceerd tarief? Je krijgt 300.000 euro en als de gulle gever op bezoek komt dan duw je hem een rekening onder de neus. Dat brengt me op de vraag of die podiumvoorziening ook in een bar en keuken voorziet. Om in het natje en droogje van de bezoekers te voorzien. Die horeca-opbrengst kun je dan uiteraard ook in je zak steken. Al met al een winstgevend zaakje.

Culturele organisaties als Kastanjelaan 13 in Velp en Tagore in Dieren, worden met dit soort acties op achterstand gezet. In Velp mogen de Oude Jan, de Grote kerk en Parkstaete zich eveneens achter de oren krabben.

Vragen over concurrentievervalsing, marktverstoring en of dit douceurtje in het licht van lopende en komende bezuinigingen verantwoord is worden weggewimpeld. Suggesties over verkapte subsidie aan RiQQ en Atelier Velp worden verontwaardigd van de hand gewezen.

De PvdA is opvallend enthousiast over het plan. Vreemd als je dit in het licht van de dorpsbezoeken plaatst. Daarover schrijft de PvdA: “Wij gaan actief op pad om jonge mensen een kans te geven op een baan en een huis, wij willen van de ouderen horen waar hun problemen liggen” en vooral “wat kunnen we betekenen voor die honderden kinderen die in deze gemeente opgroeien in armoede.”

De wens voor een cultuurcluster staat in het coalitieakkoord van 2010. Sindsdien heeft de economische crisis zich verder verdiept. De gemeente staat aan de vooravond van grote financiële uitdagingen en mogelijk zware bezuinigingen. Dan past het niet om nog even snel een greep in de gemeentekas te doen. Dat geld is hard nodig voor andere zaken.

vrijdag 12 april 2013

Samen sterk en zelfstandig!

Ik verwijt de lokale politiek al ’n tijdje gebrek aan visie. Vooral als het over gemeentelijke samenwerking en herindeling gaat. Doesburg pakt de handschoen op. De Hanzeaten gaan “onderzoeken hoe de gemeente Doesburg tijdig, slimmer en eenduidiger kan gaan samenwerken met andere gemeenten, ten einde de zelfstandigheid en de identiteit van Doesburg zo goed en krachtig mogelijk te waarborgen.” De samenwerking moet zich beperken tot de taken die de rijksoverheid bij de gemeenten wil neerleggen. De zoektocht richt zich naar de regio Arnhem, de Achterhoek, de Liemers of Bronkhorst, Brummen en Zutphen.

Voelt u ‘m? De gemeente Rheden wordt in tegenstelling tot Brummen niet expliciet genoemd. Dat terwijl Doesburg en Rheden aan elkaar grenzen en een sterke economische en sociale binding hebben. Denk aan het onderwijs, de winkels of het openbaar vervoer. Doesburgse scholieren studeren aan het Rhedens, hun ouders shoppen in winkelcentrum Calluna en op de Dierense markt Het treinstation droeg vroeger niet voor niets de naam Dieren-Doesburg en, alsof die geen keuze kan maken, zelfs de A348 stopt precies midden tussen de twee plaatsen in. Andersom is Doesburg met zijn historische binnenstad een gewilde bestemming voor veel Rhedenaren. Daarnaast werken beide gemeenten, zij het op bescheiden schaal, samen op het gebied van ombudswerk, alcoholpreventie en buurtbemiddeling. Waar komt die Doesburgse koelheid dan vandaan?

Rond 2006 was er al sprake van samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Doesburg, Rozendaal en Rheden. Net als nu was het uitgangspunt “dat de bestuurlijke autonomie van de drie gemeenten gehandhaafd blijft”. Die poging liep echter op de klippen. Is dat de oorzaak? “Motten” we elkaar politiek gezien niet? Sluimert er wrok in het Doesburgse onderbewuste? Zitten er nog restjes rancune in bepaalde bestuurdershoofden? Het zou zomaar kunnen.

Weg met die stofnesten! Kom op Doesburg, Rozendaal en Rheden! Samen gaan we al aardig in de richting van 60.000 inwoners. Voldoende body om die nieuwe taken met z’n drieën aan te kunnen. Tijdig, slim en eenduidig! Dat is de beste garantie voor zelfstandigheid. Brummen, doe je ook mee? Je bent meer dan welkom! Dan zitten we met bijna 80.000 inwoners helemaal op rozen. Grijp deze kans. Zet minister Plasterk buitenspel! 

donderdag 4 april 2013

Digitaal


Bezoekt u wel eens de websites van de lokale politiek partijen? Ik wel. Er zijn enkele positieve uitzonderingen maar bij een aantal partijsites is het huilen met de pet op. Soms is het nieuws al maanden oud of er staat zelfs helemaal niks op. Die partijen zien een website als een noodzakelijk kwaad. Je moet er nu eenmaal een hebben. De Rhedense partijen Gemeentebelangen en de ChristenUnie en de Doesburgse Stadspartij zijn daar mooie voorbeelden van. De PvdA heeft er ook moeite mee. D66 Doesburg spant de kroon. Die site toonde tot vorige week de wederwaardigheden van de kameraden uit Beverwijk. Het viel kennelijk niemand op. Pas onlangs is de link naar Beverwijk weggehaald.

Maar okay, als ik het vergelijk met enkele jaren terug dan zit er verbetering in. Groep Pieper-Rook is behoorlijk actief en de VVD, het CDA en de SP timmeren zowel in Rheden als in Doesburg redelijk aan de digitale weg.

Ja, dat internet. De gemeente Rheden gebruikt het ook. Die slaat soms door. Niet in de laatste plaats als middel om te bezuinigen. Het burgerjaarverslag is daar een mooi voorbeeld van. Hup, een filmpje maken, op YouTube pletteren en er is weer aan een wettelijke eis vandaan. Scheelt een smak geld aan druk- en verzendkosten. Het maakt kennelijk geen moer uit of het wel of niet gelezen wordt. Dat is te merken. Als die wettelijke eis tot publicatie op deze manier wordt ingevuld dan is die zinloos. Het filmpje werd sinds juni 2012 zegge en schrijve 245 keer (stand 1 april 2013) aangeklikt. Daarvan komen zeker 25 clicks op mijn naam. Ik weet niet wat het maken van zo’n filmpje kost. Het is in ieder geval weggegooid geld. Niemand heeft er iets aan. De burger niet en de overheid niet. Als je dan toch wilt bezuinigen kun je er beter helemaal mee kappen. Of je krabbelt ’n paar velletjes papier vol en legt die voor de liefhebber klaar bij de gemeentebalie.

Eigenlijk is het een paradoxale situatie. Politieke partijen die hun eigen digitale communicatie niet serieus nemen controleren een overheid die daarin te ver gaat. Dat kan ook niet goed gaan. 

donderdag 28 maart 2013

Siberisch


Zondagochtend  24 maart. Een vreemde dag. Het zonnetje schijnt en krokussen steken bedeesd hun kopjes boven het grastapijt. Yeah, eindelijk lente! Helaas, zodra je je neus buiten de deur steekt wordt dat lentegevoel door een straffe ijskoude Siberische wind weer snel uit je botten geblazen.

Laat ik me maar warmen aan de veranderingen die gemeenteland te wachten staan. Gemeenten krijgen meer taken. Grofweg komt het neer op een verdubbeling van de werklast. Volgens het rijk kunnen die alleen uitgevoerd worden door gemeenten met een omvang van ca. 100.000 inwoners. Daarom stuurt de minister aan op herindeling en fusie van gemeenten. Het houdt trouwens niet op bij de taken waarover eerder werd gesproken. Zojuist kwam staatsecretaris Klijnsma met het idee om de uitvoering van de nabestaandenwet bij gemeenten te droppen. De vraag of dat goed is voor de nabestaanden doet er niet toe. Bezuinigen, de pegels, daar gaat het om.

Hoe denken de raadsleden en de lokale politieke partijen daar mee om te gaan? Ik verneem uit die hoek niks, nada, over dit onderwerp. Ik wijs de dames en heren politici erop dat fusie en herindeling ook voor hen persoonlijk gevolgen zal hebben. Burgemeesters en wethouders worden overbodig en een groot aantal raadsleden moet naar een andere hobby omzien. Hoe zit het met de democratische controle? Is deze ontwikkeling slecht of juist goed? Waar blijft de lokale discussie, wie neemt het initiatief?

Gaan we voor de grote stadsgemeente of proberen we het eigen karakter te behouden? De gemeente Rheden schurkt steeds dichter tegen Arnhem en gemeenten ten zuiden en westen van die stad aan. We zouden samen met Rozendaal de blik ook naar Brummen en Doesburg kunnen richten. Ik hoor daar niets over. Kennelijk kost dat teveel energie.

De politieke macht verschuift in rap tempo naar het Arnhemse stadhuis terwijl de fundamentele vraag of we dat wel willen uitblijft. De lokale politiek laat zich als een mak schaap een richting opdrijven zonder zich af te vragen of dat wel de goede richting is. Het gaat mij niet om goed of fout. Het gaat om visie.

Ik heb echter sterk de indruk dat dit onze politici Siberisch koud laat. 

donderdag 21 maart 2013

Cultuurverandering


Af en toe zijn er écht positieve zaken te melden. Wie praat er nog over Kunsthuis 13? Het verdwijnen van de subsidieslurper blijkt een ware zegen. Onder veel politiek geweeklaag ging K13 in 2011 ter ziele. Nauwelijks anderhalf jaar later bloeit het Rhedense culturele leven als nooit tevoren. Jonge ondernemers zagen hun kans schoon en bieden inmiddels cultuur dat een breed publiek aanspreekt. In Velp heeft Kastanjelaan 13 de plek van Kunsthuis 13 ingenomen, in Dieren is de Stichting Tagore actief en timmert Theothorne aan de weg. Er is genoeg te beleven. Muziek in de meest uiteenlopende genres, theater, boekbesprekingen, modeshows, lezingen, workshops, reuniës en meet & greet-bijeenkomsten. Op commerciële basis en met veel succes.  Het mes snijdt aan meer dan twee kanten: werkgelegenheid, veel variatie, geen cent subsidie. Een pluim op de hoed voor deze enthousiaste ondernemers die elk op eigen wijze de vraag naar cultuur invullen. Bezoek hun websites of facebookpagina eens om te zien wat ze te bieden hebben.

Met de cultuur op Steeg gaat het minder voorspoedig. Enkele jaren terug was er in de raad grote weerstand tegen het aangaan van een stedenband met een Zuid-Afrikaanse gemeente en de daarbij horende reisjes voor B en W en ambtenaren. In het coalitieakkoord werd dat zelfs verboden. Desondanks hebben de wethouders Tiemens en König, vergezeld van enkele  ambtenaren, onlangs toch maar een tripje naar Afrika gemaakt. Zij beseften heel goed dat ze niet koosjer bezig waren. De raad werd kort voor vertrek van de delegatie via het raadsinternet op de hoogte gesteld. De reis kon niet meer worden geannuleerd. In antwoord op vragen meldden B en W dat er nog geld over was van vorige bezoeken. De kosten voor de ambtenaren kwamen voor rekening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zijn dat alleen de reiskosten? Leveren wethouders en ambtenaren verlofdagen in? Bovendien heb je zonder deugdelijk advies in je bagage niks in Afrika te zoeken. Zo’n advies kost ambtelijke expertise, capaciteit, tijd en dus geld. Ik hoop dat de raad nu eens niet blijft steken in het stellen van vragen. Dit college heeft een ferme tik op de vingers verdiend. Een cultuuromslag in de Rhedense bestuurskamers is broodnodig.

donderdag 14 maart 2013

Op eigen benen


Om de dienstverlening aan burgers betaalbaar te houden is in de loop der jaren een schier onoverzichtelijk woud van intergemeentelijke samenwerking ontstaan. Dat dit soort verbanden de democratische controle uitholt ligt voor de hand. Gemeenteraden kunnen vaak alleen nog ja en amen knikken tegen besluiten die elders zijn genomen. Zonder de samenwerking met grote broer Rheden zou een gemeente als Rozendaal niet eens meer bestaan. Als Rozendaal alle gemeentelijke taken zelf zou moeten uitvoeren dan ging ze binnen no-time voor de bijl. 

De komende jaren worden zaken op de gebieden jeugd, zorg en werk overgeheveld van het rijk en de provincie naar gemeenten. Gemeenten kunnen die taken volgens de regering veel beter uitvoeren. Zij staan immers dicht bij de burger. Een lofwaardig streven zou je zeggen maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de centjes. Die overheveling gaat dan ook gepaard met forse bezuinigingen. Desalniettemin zal de gemeentelijke begroting én de daarbij horende werklast ongeveer verdubbelen. Het kabinet wil dit opvangen door van gemeenten meer slagkracht te eisen. Volgens minister Plasterk is een omvang van 100.000 inwoners daarvoor het minimum. Zo heel dicht bij de burger hoeft kennelijk ook weer niet.

Plasterk heeft iets bedacht om die samenklontering te stimuleren. Hij wil het basisbedrag van ongeveer 400.000 euro, dat alle gemeenten ongeacht hun grootte sowieso ieder jaar via het gemeentefonds ontvangen, aanpassen. Hij dreigt gemeenten die niet willen fuseren daarop te korten. Voor een gemeente als Rheden is dat lastig maar niet onoverkomelijk. Die sluit gewoon een zwembad en gooit een paar tientjes bovenop de OZB. Voor een kleine gemeente als Rozendaal is het echter catastrofaal. Ook Doesburg zit in de gevarenzone.

Geruststellende woorden van bestuurders die beweren dat het niet zo’n vaart zal lopen kunt u maar beter met een korreltje zout nemen. Intussen kruipen ze intergemeentelijk bij elkaar op schoot. Hou daarom die samenwerkingsverbanden in de gaten. Wie doet het met wie? Het zijn de voorportalen van fusie en herindeling. Om nog enigszins zelfstandig te kunnen blijven zeiken over vlaggen, de dorpsschool, een afvalbrengpunt of de bomenlijst zal de lokale politiek er voor moeten zorgen dat ze daar meer invloed op krijgt. 

donderdag 7 maart 2013

Zelfstandig


In een grijs verleden ben ik een blauwe maandag lid geweest van de welpen. Ik was toen een jaar of zeven, acht. Het bleek niks voor mij te zijn. Toen had ik al moeite met door anderen opgelegde discipline. Alleen  vlag veroveren vond ik spannend. Bij dat spelletje proberen twee groepen elkaars vlag te vinden en te veroveren. De Brummense politiek heeft dat spel nieuw leven ingeblazen. De regerende coalitie verstopt de vlag en de oppositie probeert die te veroveren. De Brummenezen kunnen er geen genoeg van krijgen. Kennelijk hebben ze niets beters te doen. Niet in Eerbeek en niet in Brummen. Minister Plasterk heeft natuurlijk dit soort gemeenten in het achterhoofd als hij het over gemeentelijke fusies en schaalvergroting heeft. De Brummense politiek kwalificeert zich met dit kinderachtige gedoe als overbodige-zelfstandige-gemeente numero één.

In Doesburg kunnen ze er ook wat van. Daar vlogen de politieke partijen elkaar in de haren over de locatie van afvalbrengpunten. De coalitie stond zelfs op springen. In de strijd werd geen middel geschuwd. Niets was te gortig. Regionale en landelijke media werden ingeschakeld waarbij volgens ingezonden berichten zelfs familieleden van politici in stelling werden gebracht. Ook in Doesburg hebben ze verder niets belangrijkers te doen. Vreemd! Volgens mij kan Doesburg het hoofd nu al nauwelijks boven water houden. Ik plaats daarom nog maar een vinkje op de Plasterk-lijst.


In Rozendaal worstelt de politiek met de veiligheid. Om die te verbeteren is onder meer geopperd om op de wegen bij de uitgangen van de gemeente camera’s te plaatsen. Kijk, dat is nog eens een goed plan. Ik heb nog wel een verbeterpuntje. Om van Rozendaal helemaal een gated community te maken plaatsen we er ’n muur omheen. Ook goed voor de nieuwe school. Die muur houdt kandidaat-leerlingen van buiten effectief tegen. De school wordt dan beduidend kleiner en kan best op een andere plek. Bij de gemeentelijke herindeling laten we Rozendaal dan ook ongemoeid. Daarvoor geldt dan wel de volgende restrictie. Niemand erin? Dan ook niemand eruit! En voortaan rooit de gemeente Rozendaal het helemaal zelf. Zonder hulp van buiten. 

vrijdag 1 maart 2013

Linde


Koning Winter stelt zijn troonsafstand zo lang mogelijk uit. Hij kan maar geen afscheid nemen. Ik word er gewoonweg humeurig van. Van mij mag ie terstond opkrassen. Hoe eerder hoe beter. Ik heb de afgelopen maanden genoeg sneeuw, ijs en moddertroep gezien. Meer dan genoeg! Ik hoop dat de lente en de zomer zich net zo breed als de winter maken en een fors deel van de regeerperiode van de herfst afsnoepen.

Over troonsafstand gesproken. Het koningschap laat me volkomen koud. Maar aan de melodramatische mediasoap die over ons wordt uitgestort valt niet te ontkomen. Maar ik gun ieder zijn plezier. Als mensen ervan willen genieten dan moeten ze dat vooral niet laten. Ik zie het als een folkloristisch anachronisme, verder niks. Sissi in de lage landen. Wat me wel stoort is de kruiperige pluimstrijkerij waarmee bestuurders en politici zich manifesteren. Politici die zich anders laten voorstaan op hun republikeinse gezindheid duiken weg uit angst de gunst van de kiezer te verspelen. Bestuurders, op jacht naar een royaal schouderklopje, grijpen iedere kans aan om te laten zien hoe koningsgezind zij zijn. Als op twitter iemand het over Bea of PWA heeft dan spreekt een naar een lintje smachtende Rhedense wethouder de verdachte twitteraar ontstemd aan op respectloos taalgebruik.

Rheden kleurt oranje! Elk dorp krijgt een koningsboom. Te beginnen in Ellecom. Weet je wat, mijmerde de vroedschap, we doen er een sierhekwerk bij. Da´s geen toeval hoor. Het dorp herbergt een republikeins broeinest. Dat wordt met deze actie resoluut de kop ingedrukt. We slaan dus twee vliegen in een klap Ten eerste levert het planten van de linde een mooi adellijk fotomoment op. We zijn er verzot op. Bovendien zetten we die in Ellecom huizende veelschrijvende republikeinse lastpak een pin op de neus. Ja, zo tonen wij subtiel onze macht. Wij rooien bomen als het ons belieft, wij planten bomen als het ons uitkomt. Misschien beseft ie dan ook eens dat zijn gemekker over de wegverlegging bij Hof te Dieren niks uithaalt. Als wij daar zes miljoen euro gemeenschapsgeld in willen manipuleren dan doen we dat. Punt uit!

vrijdag 22 februari 2013

Krokodil


De bus was van het Gemeentevervoerbedrijf Arnhem of van de Gelderse Tramweg Maatschappij, water kregen we van Waterleidingmaatschappij Gelderland, de elektriciteit werd geleverd door de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij, de woningcorporatie heette St. Joseph en het ziekenhuis stond bekend onder de naam St. Elisabeth Gasthuis, Diaconessenhuis of Ziekenhuis Velp. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Degelijke instellingen waarvan iedereen wist waar ze voor stonden. In het proces van marktwerking en schaalvergroting werden ze weggevaagd en opgeslokt. De zorg voor de burger werd uitbesteed aan marktwerking, privatisering en schaalvergroting. Nu kijken we aan tegen giganten met kekke fantasienamen, bedacht door dure reclamejongens.  De goeroes van de vrije markt beloofden ons betere en goedkopere producten. De visionairs van de schaalvergroting, vaak dezelfde figuren,  beloofden ons de hemel.  We hebben gezien waar het op is uitgedraaid. De gevallen waarin het werkt zijn op de vingers van één hand te tellen, de uitzonderingen die de regel bevestigen. In het gunstigste geval kregen we wat we al hadden. Veel te vaak was er sprake van mismanagement en corruptie. Het ene schandaal volgt op het andere. Enfin, laat ik er niet over uitweiden. De voorbeelden liggen voor het oprapen.

In de nevel van marktwerking en schaalvergroting verdween ook de SWR, de Stichting Welzijn Rheden. Het welzijnswerk werd op afstand  gezet, de geitenwollensokkendragers omgeturnd tot ondernemers die hun waar voortaan zo goedkoop mogelijk moesten aanbieden. Groter en groter werd het allemaal. Met de kinderopvang als commerciële fundering. De naam was de kers op de taart. Carion: Welzijn dat klinkt als een klok.

Ik denk dat we de oorzaak van het faillissement van Carion niet zozeer bij het management moeten zoeken. Die werd het commerciële mijnenveld ingejaagd door een marktminnende overheid. In de kern is het de schuld van diezelfde overheid die maatschappelijke diensten ziet als waren op een oosterse markt. Afdingen tot op de laatste cent. Er zijn immers altijd wel kooplui te vinden die er minder voor vragen. Of, nog veel goedkoper, gewoon geen waren meer afnemen. En dan tranen met tuiten huilen als een van de kooplieden omvalt? Dat kunnen alleen maar krokodillentranen zijn.  

vrijdag 8 februari 2013

Badderen

De Rhedense gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw zwembad aan de Velpse Reigerstraat en voor samenwerking met zwemclub PFC Rheden, sportcentrum Jagyba en ROCA12. De andere optie, het gezamenlijke zwembad aan de Arnhemsestraatweg, een coproductie van Rheden en Arnhem, kwam niet eens aan stemming toe.

Vorige week voorspelde ik dat de gemeenteraad er niet uit zou komen. Ik had het mis en ik ben daar blij om. Blij met deze keuze en blij dat mijn twijfels over de onafhankelijkheid van deze raad nu eens niet werden bevestigd.

Een zware nederlaag voor het college van B & W en meer in het bijzonder voor VVD-wethouder Haverkamp die het afgelopen jaar alles uit de kast trok om de “Arnhemse optie” door te drukken. Tot op het laatste moment werd de gemeenteraad bewerkt. De Arnhemse wethouder Elfrink kwam te elfder ure nog met vage toezeggingen voor extra Arnhemse investeringen in duurzaamheid en energiebesparing. Duidelijk bedoeld om de twijfelaars in de Rhedense raad over de streep te trekken. Tevergeefs!

PvdA, CDA, SP, GroenLinks, Groep Pieper-Rook en Gemeentebelangen kozen vóór de Reigerstraat en vóór burgerparticipatie. Alleen de VVD (de partij van Haverkamp), D66 en de ChristenUnie stemden tegen. De raad nam overigens nóg een verstandig besluit. Het voorstel van PFC, Jagyba en ROCA12 om het zwembad soberder (lees: goedkoper) uit te voeren werd overgenomen. Dat scheelt miljoenen euro’s. Euro’s die de gemeente broodnodig heeft.

Tijdens het raadsdebat probeerde de VVD voortdurend twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van Jagyba, PFC en ROCA12. Een merkwaardige opstelling voor een partij die ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid en een terugtredende overheid als heilige graal ziet.

Met het stemgedrag van CDA en GroenLinks kreeg Haverkamp een koekje van eigen deeg. In de vorige raadsperiode zette hij het toenmalige college van BenW én zijn coalitiepartners CDA en Groenlinks te kijk door als fractievoorzitter van de VVD de plannen voor Riviersteen onderuit te halen. Nu waren de rollen omgedraaid.

Haverkamp is door de raad gesommeerd om de eerder genoemde sobere zwembadoplossing uit te werken en medio dit jaar met resultaat te komen. Gaat dat in deze context lukken? Ik heb zo mijn twijfels. Maar stop! Even geen voorspellingen! 

vrijdag 1 februari 2013

13-13


Op het moment dat ik dit stukje schrijf (maandag) is de afloop van de Velpse zwembaddiscussie nog niet bekend. De Rhedense raad zou afgelopen dinsdag kiezen uit twee opties: een gezamenlijk zwembad met Arnhem aan de Arnhemsestraatweg of een zwembad aan de Velpse Reigerstraat dat samen met sportcentrum Jagyba, zwemverenging PFC Rheden en de opleiding “sport en bewegen” van ROCA12 wordt geëxploiteerd. In oktober ontstond een patstelling. De Arnhemse optie werd verworpen. Een voorstel van CDA’er Frijlink om te kiezen voor de Reigerstraat kreeg ook geen meerderheid. BenW lieten daarop een aanvullend onderzoek uitvoeren. Die studie bracht beide opties (vooral financieel) dichter bij elkaar. Daarnaast kwam PFC Rheden met een derde mogelijkheid op de proppen: een sobere uitvoering van de optie Reigerstraat die miljoenen minder kost dan de uitvoering die al op tafel lag. Als u dit leest is het resultaat bekend. Of niet! Misschien haalt geen van de voorstellen het.

BenW willen met de gemeente Arnhem in zee. Het is de vraag of de raad het college volgt. GroenLinks vervult daarin een sleutelrol. In oktober stemde GroenLinks tegen beide opties. De partij heeft haar mond vol over het burgerinitiatief en heeft nu een uitgelezen kans om daar inhoud aan te geven en voor de Reigerstraat te kiezen. Maar is GroenLinks consequent of volgt ze gedisciplineerd het college? CDA’er Frijlink, in oktober de drijvende kracht achter het amendement om voor de Reigerstraat te kiezen, tweette onlangs dat hij twijfelde. Dat is vast een pesterijtje. Draaien is geen optie! Het CDA kiest voor de “Reigerstraat”. De PvdA heeft het alternatieve voorstel van zwemvereniging PFC Rheden voor een goedkoop zwembad omarmd. Als dat niet lukt dan kiest de partij sowieso voor de Reigerstraat. Het standpunt van Gemeentebelangen is onbekend maar schat ik ook op de Reigerstraat. De keuze van de overige partijen is helder. SP en Groep Pieper-Rook kiezen voor de “Reigerstraat”.  VVD,  D66 en CU  voor “Arnhem”.

Daarom voorspel ik dat er opnieuw geen keuze wordt gemaakt. De stemmen staken. Het wordt 13-13! Als u dit leest zult u eindelijk van mijn helderziende gaven overtuigd zijn. 

vrijdag 25 januari 2013

Douche


Soms komen mensen met zaken op de proppen die je helemaal niet wilt weten. Zoals de Drentse wethouder Wassink van GroenLinks die voorstelt om onder de douche te plassen. Hij gaf zijn partij daarmee de nekslag. Een actie die Jolanda Sap en Tofik Dibi hem niet hadden verbeterd. Na dit bericht vraag ik me bij iedere GroenLinkser af ie het “ook doet”. Dan neem je die persoon toch niet meer serieus. Als Constans Pos in de raadsvergadering weer eens wijdlopig een politiek zijspoor bewandelt dan ontgaat me dat volledig en als Harriet Tiemens over de CO2 neutrale gemeente, restafval of zonnepanelen begint dan haak ik subiet af. Ik zie dan beelden die ik niet wil zien. Maar helaas, die zet je niet zomaar even uit je hoofd. Ben Wassink: je wordt bedankt!

Bij verhuisplannen moet u op uw tellen passen. Voordat u het koop- of huurcontract tekent is het verstandig om even naar de politieke voorkeur van de vorige bewoners te informeren. Dat vergemakkelijkt de keuze tussen een andere keuken of toch maar eerst een nieuwe badkamer. Een internetmeldpunt is absolute noodzaak. Meldingen kunt u voortaan kwijt op indithuiswordtonderdedouchegeplast.nl. Altijd even checken! Het wordt ook heel gewoon om een doucheplasvrij-clausule in het koopcontract op te nemen. Hoewel, volgelingen van Ben hechten daar misschien niet zo aan.

Zou die Ben Wassink er, ondanks zijn groenheid, in het geniep een Amerikaanse lifestyle op nahouden? Als een Amerikaan nodig moet dan vraagt ie immers naar de bathroom? Is het de bedoeling dat wij dat overnemen? Aardige lui hoor, die Amerikanen, maar dit gaat me iets te ver. Ik ben op mijn hoede. Als de visite vraagt waar de badkamer is dan weet ik genoeg. Daar heb je weer zo’n Wassinkist. Niks daarvan! Met onmiddellijke ingang is de badkamer verboden gebied voor mijn gasten.

De associaties wervelen door mijn hoofd. Denk eens aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen hadden de meeste woningen nog geen douche en werd er veel minder water verbruikt. Aardig onderwerp voor een andere keer. Vandaag stop ik ermee. 

Tabee, ik moet nu nodig even douchen. 

vrijdag 18 januari 2013

Pluimpjes


Mij wordt weleens verweten dat ik te kritisch ben voor politici en bestuurders. Ik denk daar uiteraard anders over. Deze mensen kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Gemeenten beschikken bijvoorbeeld over een afdeling communicatie die mede wordt ingezet om bestuurders in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen. Een beetje tegengas kan geen kwaad. Sterker nog, tegenspraak is hard nodig. Wij gaan eenmaal in de vier jaar naar de stembus maar daar houdt democratie niet op. Tegenspraak is essentieel voor het functioneren van een op democratische leest gestoelde samenleving. Dat geldt ook voor de lokale politiek. Met mijn blog en deze column hoop ik bestuurders en politici scherp te houden.

Maar goed, niets menselijks is mij vreemd. Vandaag deel ik een paar complimentjes uit. Om de boel betaalbaar te houden werken gemeenten veel met elkaar samen. Ik zie daar niet altijd de voordelen van in. Dat bleek onder andere het geval met het Budget Advies Centrum dat vanuit Arnhem voor een groot aantal gemeenten de schuldhulpverlening regelt. Een grote puinhoop waar mensen in een kwetsbare positie de dupe van werden. BenW van Rheden besloten onlangs om de schuldhulpverlening de komende jaren weer in eigen Rhedense hand te nemen. Een noodzakelijke actie maar daarom niet minder juist. Goed!

 

Nog een. D66 organiseert eind januari het seminar “Toename goederentreinen Oost-Nederland” en vorige maand diende de fractie een motie Rampenoefening in (die overigens door alle partijen werd gesteund). BenW gaan de Veiligheidsregio nu vragen om een rampenoefening bij de IJssellijn te houden. Resultaten van de oefening moeten openbaar worden gemaakt. Of het lukt is een tweede. NS en ProRail zitten natuurlijk niet te wachten op verstoring van de dienstregeling. Maar het gaat mij om de intentie en die is goed.  


Denk nu aub niet dat ik D66 en BenW in mijn hart heb gesloten. Daarom snel weer met beide benen op de grond. Denk aan de parkeergarage in de Oranjebuurt in Dieren die er door wethouder König (D66) wordt doorgedrukt of aan de achterkamer, een besloten raadsvergadering, waarin BenW probeerden hun zin door te drijven met het zwembad in Velp. Niet goed!

vrijdag 11 januari 2013

The Voice of..


De gemeente Rijn-IJssel, ontstaan uit de fusie van de gemeenten Rheden, Doesburg, Rozendaal, Brummen en Zevenaar, is op zoek naar een burgemeester. De raad heeft daarvoor een innovatieve manier bedacht: De Stem van Rijn-IJssel.

Van 14 tot en met 18 januari 2016 vindt de eerste selectieronde plaats in het oude stadhuis van Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2 in de Hanzestad.  De leden van de jury zullen plaatsnemen op de befaamde rode draaistoelen en elke uitgenodigde kandidaat krijgt de gelegenheid om zich in twee minuten te presenteren. Draaien de stoelen om dan is de kandidaat door de selectie. In totaal gaan maximaal 32 kandidaten door naar de volgende ronde die in een van de andere voormalige raadhuizen zal worden gehouden. Na zes ronden is de nieuwe burgemeester bekend. Bij de procedure zijn medekandidaten en publiek aanwezig.

Ik heb dit niet bedacht hoor. Bovenstaande tekst is voor een groot gedeelte overgenomen van de website van de gemeente Hollands Kroon. Die is weliswaar  niet op zoek naar een burgemeester maar naar jonge goed opgeleide (en vooral goedkope) arbeidskrachten. De Noord-Hollandse gemeentesecretaris wilde eens wat anders en bedacht dit “innovatieve” concept. Nou, innovatief? In ieder geval innovatief gepikt van The Voice of Holland. De arbeidsmarkt als vermaak. Misbruik van jonge mensen op zoek naar een baan.

Maar ik zie er zeker iets in. Zolang ambtsdragers niet rechtsreeks kunnen worden gekozen is dit een “second best” oplossing. Een prima procedure voor de benoeming van nieuwe burgemeesters. Niks vage, door stoffige gemeenteraden opgestelde, profielen over bruggenbouwers, verbinders en netwerkers. Geen partijgesjoemel en vriendjespolitiek. Weg met die “objectieve” voorselectie door de commissaris van de koningin. Gewoon een beauty-contest voor een live-audience compleet met applausmeter en stemkastjes voor het publiek op de tribune. Ik zie het helemaal voor me.

Ik word zo langzamerhand razend enthousiast en ga nu als de sodeju contact opnemen met Talpa om dit uiterst innovatieve concept verder uit te werken. We houden er op zeker een geweldige burgemeester aan over! Zouden types als Van Wingerden, Luesink, Klein Molekamp, Joosten of De Ruiter een kans maken? Wie zal ’t zeggen? Zeg nooit nooit!

vrijdag 4 januari 2013

Traditie


Naar nu blijkt zijn jongeren in het dorp Rheden al jarenlang slachtoffer van pesterijen door plaatselijke ondernemers. Zeven jaar op rij plaatsten laatstgenoemden een kerstboom op het Dorpsplein zonder rekening te houden met de behoeften van de Rhedense jeugd. Vorige maand, op 19 december, bereikte het gesar een dieptepunt. De boom van het geslacht Picea abies werd voor het oog van de jongeren omgezaagd.

Volgens Klaas-Piet Pietersen-Klaassen (18), woordvoerder  van de Rhedense jongeren, werd hen daarmee de mogelijkheid ontnomen om zich op ordentelijke wijze voor te bereiden op de viering van de zonnewende. Pietersen:  “ De ondernemers cum suis hebben met hun op primitieve driften gebaseerde gedrag onze preparaties zonder scrupules verstoord. Wij laten ons echter niet uit het veld slaan door de populistische onderbuikgevoelens van neringdoenden en wij beraden ons op juridische stappen. Onze pyrotechnische exploraties zijn immers in de knop gebroken.”  

Voor het speciaal voor het kerstboombranden aangeschafte vuurwerk wordt een andere bestemming gezocht. Mist tijdens de jaarwisseling zou nog iets van het seizoen kunnen redden. De vooruitzichten gaven op het moment van schrijven van dit artikel echter weinig hoop op een gunstig weertype.

Directeur K. Nalmaar van Fireblast Networks reageerde eveneens ontzet: “De effecten van kanonslagen en vuurpijlen die worden afgestoken in kerstbomen van dit type zijn spectaculair. Dit wordt nog versterkt door de aanwezigheid van kerstverlichting. Ik eis dan ook meer respect voor de vuurwerkconsument.”

De jongeren zien geen heil in een stille tocht. Die is moeilijk in deze drukke periode in te passen. Een ander initiatief maakt meer kans. De kersverse Stichting Jeugd en Boom zet zich in voor een blijvend eerbetoon aan de bruut verstoorde traditie. Gedacht wordt aan een standbeeld van enkele jongeren die een Picea abies ontleden. In de lokale politiek gaan stemmen op om minimaal de helft van de kosten voor rekening van de gemeente te laten komen. De jongeren kunnen sowieso rekenen op brede steun. Het bakkersgilde brengt het “Rhejense zevenmaaltje” op de markt. Per verkochte lekkernij gaat 1 euro naar het goede doel. Net als de opbrengst van het boek “Het dorp van de zeven dennen” van schrijver Maikel Rot-Jong.